Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Podczas wczorajszego spotkania w Krakowie, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji.

- Bardzo dziękuję za to wyróżnienie – powiedział starosta Marek Kwiatkowski. – Wraz z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego staramy się wspierać służby mundurowe, a w szczególności policjantów, którzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa mieszańców i turystów na Ziemi Sądeckiej.