Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk wziął dzisiaj udział w sesji absolutoryjnej gminy Grybów. Wraz z radnymi powiatowymi: Anną Radzik i Antonim Porębą mówił o inwestycjach, które powiat realizuje na terenie gminy Grybów.

- Trwają remonty ulicy Węgierskiej i Jakubowskiego w Grybowie oraz remont drogi Siołkowa - Krużlowa Niżna i skrzyżowania na drodze Ptaszkowa - Wojnarowa - mówił wicestarosta Antoni Koszyk. - Te inwestycje są współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto, zostało właśnie zakończone postępowanie przetargowe na przebudowę drogi powiatowej Ptaszkowa - Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Cena wybranej oferty wynosi ponad 3,1 miliona złotych. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55 procent i powinna zakończyć się w połowie listopada tego roku.

Wicestarosta wspomniał także o tym, że przy nowym wiadukcie w Ptaszkowej zostanie zrobione oświetlenie.

- Są też pieniądze na stabilizację osuwiska we Florynce – dodał wicestarosta Antoni Koszyk. - Musimy najpierw przejść wielostopniową procedurę. Mam jednak nadzieję, że uda się ustabilizować drogę w tym miejscu.

O pomocy rządowej dla samorządów mówił radny powiatowy Antoni Poręba, dziękując za sprawną pracę w okresie pandemii, natomiast radna Anna Radzik dziękowała staroście i wójtowi Jackowi Migaczowi za wsparcie finansowe działalności kulturalnej na terenie gminy Grybów.

Fot. Maria Olszowska