Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że 19 lipca 2021 r. na zlecenie Spółki Wodociągowej Kąclowa została pobrana próbka wody z urządzenia wodociągowego Kąclowa, aby przeprowadzić ponowne badania laboratoryjne wody w zakresie przekroczonych parametrów.

Badanie wykazało, że woda w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z tym, postępowanie w sprawie braku przydatności wody do spożycia z urządzenia wodociągowego Kąclowa zostało zakończone.