Business-to-Business

Business-to-Business to zbiór narzędzi i procesów w firmie, które dotyczą obsługi relacji danej firmy z innymi firmami, czyli są to wszelkiego rodzaju aplikacje mające na celu usprawnienie współpracy między firmami.

Platformy B2B – indywidualne i wspólne

Model Business-to-Business mogą dotyczyć zarówno rynku indywidualnego, jak i platform wspólnych (otwartych dla wszystkich podmiotów). Różnice przedstawiają się następująco:

B2B rynek indywidualny - jest to aktywność prowadzona przez przedsiębiorstwo wyłącznie dla zawierania transakcji z innymi przedsiębiorstwami w odniesieniu do produktów własnych lub w pośrednictwie na własny rachunek. Zawieranie transakcji obejmuje także zaopatrzenie w materiały i usługi na potrzeby produkcji lub dalszej sprzedaży;

B2B wspólne - to działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo na rzecz innych przedsiębiorstw w celu zawierania transakcji między nimi. Polega na tworzeniu rynku hurtowego dla innych podmiotów gospodarczych.

Business-to-Business obejmuje ponadto prostą aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej, jeśli jej wykorzystanie jest związane z wymianą informacji między dwoma kontrahentami. Definicja B2B obejmuje również rozbudowane i zaawansowane systemy informatyczne automatyzujące procesy składania i obsługi zamówień, potwierdzania, realizacji i obsługi danych o zamówieniach, obsługi klienta, obsługi dostaw, przekazywania informacji na temat rynków hurtowych lub oferty giełd.

Systemy typu Business-to-Business przez wymianę danych wspomagają działalność firm, a nie pojedynczych użytkowników, a także umożliwiają komunikację z takimi jednostkami, jak banki, spedytorzy, kurierzy, sieci serwisów, dostawcy hurtowi itp.

Można wyróżnić wiele form modelu Business-to-Business o różnym przeznaczeniu. Niektóre rozwiązania koncentrują się na zdobywaniu nowych klientów, inne na polepszeniu obsługi dotychczasowych. Zadaniem B2B jest usprawnienie i ograniczenie kosztów tych etapów zawierania transakcji, jakie zachodzą w przypadku tradycyjnego modelu działalności gospodarczej.

Ponadto internetowe platformy Business-to-Business dostarczają systemów autoryzacji i kontroli uczestników, ofert, rozbudowanych systemów składania zamówień, czy też katalogów i wyszukiwarek. Dwa podstawowe modele organizacji przedsięwzięć B2B to:

  • rynki pionowe (ang. vertical marketplaces) obsługujące jedną branżę gospodarki,
  • rynki poziome (ang. horizontal marketplaces) zapewniające obsługę informatyczną i dostarczające narzędzi dla różnych sektorów gospodarki. Artykuł powstał we współpracy z portalem biznesowym http://michal-gorecki.pl/