Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

XLIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
w środę, 25 sierpnia 2021 r., o godz. 8.00
w zdalnym trybie obradowania

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Informacja Prezydenta o istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania Miasta w 2022 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. "Poprawa efektywności energetycznej w nowosądeckich szkołach" - druk nr 650.
  5. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2021-08-21 14:29:47