Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta, w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Poprawa efektywności energetycznej w nowosądeckich szkołach” - druk nr 650.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-08-23 12:38:46