Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 14 września br. (wtorek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie projektów uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia skargi;
- w sprawie rozpatrzenia petycji o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji mieszkańców bloków przy ul. J. Kusocińskiego;
- w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-09-10 10:32:31