Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Nowego Sącza.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2022-01-14 11:44:26