Uczniowie klas pożarniczych Zespołu Szkół w Marcinkowicach zaprezentowali swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadząc zajęcia pokazowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gaboniu.

- Trzeba wiedzieć, jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy potrzebującym i jak bronić się samemu w obliczu zagrożenia – mówi Iwona Sikorska, dyrektor ZS w Marcinkowicach. – To bardzo ważne zajęcia, w które wszyscy się zaangażowali. Spore zainteresowanie wśród dzieci wzbudził również pokaz sprawności fizycznej naszych uczniów z klas wojskowych, którzy zaprezentowali sztuki walki.

Maturzyści z klasy IIIc: Ryszard Gałęziowski, Adrian Nosidlak, Wiktor Wójcik, Sebastian Chlipała, Patryk Bieryt oraz Mateusz Kuczaj tym razem wystąpili w roli nauczycieli - instruktorów.

Dzieci i młodzież z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach „Uratuj życie”.

Nad całością czuwali nauczyciele ZS Marcinkowice: Paweł Rogodziński - nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa oraz Mariusz Jop - nauczyciel wychowania fizycznego.

Przypomnijmy, że pełnoletni uczniowie klasy strażackiej, prowadzonej przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu - mł. bryg. Arkadiusza Nosala, kilka miesięcy temu zdali wzorowo egzamin strażaka ochotnika i na co dzień aktywnie działają w OSP na terenie całego powiatu.

Dodatkowo, młodzież klas mundurowych, pod okiem instruktora pana Lucjana Kantora, zaprezentowała widowiskowy pokaz sztuk walki.

Wszystkich ósmoklasistów zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły:

https://zsmarcinkowice.edupage.org/a/rekrutacja