Minister Sportu i Turystyki opublikował listę gmin wybranych do dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.


W konkursie dofinansowanie otrzymało 50 samorządów na łączną kwotę miliona zł. Jedna z najwyższych dotacji trafiła do Nowego Sącza – 60 tys. zł.

W ramach programu, miasto Nowy Sącz będzie realizować ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu po 60 minut w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym uczestników. Wymagane jest też, aby uczestnicy zajęć co najmniej raz w trakcie realizacji zadania przeszli testy sprawnościowe, które są dostępne na platformie Narodowa Baza Talentów.

Grafika.

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2022-04-13 14:27:09