Ponad 50 przedszkolaków wzięło udział w powiatowym konkursie recytatorskim „Przedszkolne wierszyki: Poezja Marii Konopnickiej”. Patronat nad imprezą objął starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom poezji polskiej poetki Marii Konopnickiej w 180. rocznicę urodzin, przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród przedszkolaków. Uczestnicy konkursu przygotowali do recytacji jeden wiersz.

Jury w składzie: Bożena Mynarek - dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Ewa Zięba - przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki w Starym Sączu, Monika Wolańska - drektor Biblioteki Publicznej w Piwnicznej Zdroju wyłoniło zwycięzców. I miejsce zajęła Amelia Kaczmarczyk, II - Justyna Adamczyk, III - Róża Jabłońska.

Nagrodę starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego otrzymał Michał Nosal, a nagroda burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka trafiła do Igi Kalisz. Wyróżnienie: Maja Psonak i Weronika Szlęk.