Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się 27 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 9:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do realizacji zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Miasta Nowego Sącza w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - druk nr 871;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/354/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - druk nr 872;
- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 874;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2022 Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2021 r. – druk nr 893.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2022-06-22 08:44:43