Powiat Nowosądecki otrzymał 5 916 240 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026.

Zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowane są w zakresie:

- zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży – zadanie 1.5. Programu: „Pomoc uczennicom w ciąży” przez Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych, ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa;

- zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu; zadanie 2.4, Programu: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz.

Program jest realizowany zgodnie z Uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64) ( https://monitorpolski.gov.pl/M2022000006401.pdf).