Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 24 stycznia 2023 r. (wtorek), o godz. 9:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – druk nr 1019;
- w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – druk nr 1020;
- w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla inicjatywy ustalenia zasad oczyszczania i uporządkowania linii brzegowej Jeziora Rożnowskiego - druk nr 1021.
2. Zapoznanie członków Komisji ze Sprawozdaniem z pracy Komisji Statutowo-Prawnej za 2022 rok.
3. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2023 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2023-01-20 08:00:07