Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu stworzyli projekt społeczny Ekodystrybutor, w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. To ogólnopolska olimpiada, w której młodzi ludzie rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Tworząc projekt społeczny, zdobywają doświadczenie i umiejętności. Licealiści postanowili postawić na ekologię i pokazać, jak ważne jest dbanie o środowisko.

Przede wszystkim skupili się na nadmiernym zużyciu plastiku. Z tego powodu postanowili go ograniczyć i zamontować w swojej szkole dystrybutor wody pitnej oraz przeprowadzić cykl spotkań o nazwie „ekokamp” - proekologiczne warsztaty, w których brali udział uczniowie szkół podstawowych. Wzięło w nich udział ponad 200 osób.

Ponadto, pracownicy Sądeckich Wodociągów przeprowadzili w LO prelekcje dotyczące zmian klimatycznych na świecie oraz nadmiernego zużycia plastiku. W szkole został zamontowany zdrój wody pitnej.

- Uczniowie chętnie korzystają z tej wody, zmniejszając w ten sposób zużycie plastiku - mówi wicedyrektor LO Joanna Czerpa. - Jesteśmy dumni z twórców projektu ekologicznego Ekodystrybutor.