Młodzież klas czwartych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej uczestniczyła w Diecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów do Częstochowy. U stóp Jasnogórskiej Pani abiturienci prosili o Światło Ducha św. podczas egzaminów i przed życiowymi wyborami.

Uroczystości przewodniczył ks. biskup Stanisław Salaterski. W homilii mówił m.in. o dojrzałości chrześcijańskiej, o tym żeby byli odważni w wyznawaniu wiary, by nie stali obojętnie wobec kłamstwa, ludzkiej krzywdy, by świadczyli o Chrystusie, nie ulegali sloganom i modom, by odnaleźli swoje życiowe powołania i je z radością realizowali.