21 marca br. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 26 uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach otrzymało akty nominacyjne na wyższe stopnie uczniowskie. Dodatkowo młodzi ludzie zapoznali się ze specyfiką zawodu policjanta oraz zwiedzili budynek jednostki.

W spotkaniu z młodzieżą uczestniczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, mł. insp. Adam Bukański oraz Naczelnik Wydziału Prewencji, nadkom. Waldemar Górowski. Komendant wspólnie z Iwoną Sikorską, Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach oraz nauczycielem Grzegorzem Kaliną, wręczył 26 uczniom klasy pierwszej i drugiej liceum o profilu „Bezpieczeństwo publiczne” akty nominacyjne na wyższe stopnie uczniowskie. Mł. insp. Adam Bukański pogratulował również każdemu z wyróżnionych, ponieważ otrzymanie takiego dyplomu wiąże się z osiągnięciami w nauce i wzorowym zachowaniem.

Podczas wizyty w komendzie uczniowie z Marcinkowic wysłuchali prelekcji na temat roli i zadań Policji, a także zapoznali się ze strukturą organizacyjną sądeckiej jednostki. Dodatkowo młodzież dowiedziała się, jakie warunki należy spełnić, by wstąpić w szeregi Policji oraz jak przebiegają poszczególne etapy rekrutacji do służby.

Uczniowie mieli również okazję zwiedzenia budynku komendy i przyjrzenia się z bliska, jak na co dzień wygląda służba w Policji. Zapoznali się m.in. z zadaniami służby dyżurnej, pracą technika kryminalistyki, mogli zobaczyć pokaz broni oraz sprzętu wykorzystywanego w Policji, a także obejrzeli pojazdy służbowe oraz zdobyli wiedzę na temat pracy wykonywanej przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego.

Liczymy, że nowe doświadczenia i spotkanie z funkcjonariuszami sądeckiej Policji zmotywują uczniów do dalszej bardzo dobrej nauki oraz zainspirują młodych ludzi, by w przyszłości zasilić szeregi naszej formacji.