Dofinansowanie w wysokości 126 tys. zł otrzymał Powiat Nowosądecki na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi powiatowej Ropa-Wawrzka-Florynka.

Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz klęsk żywiołowych. Umowę o przekazaniu tych środków podpisali wczoraj wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, członek Zarządu Powiatu Edward Ciągło oraz skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek.