Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządowca starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski podziękował za pracę pracownikom urzędu oraz samorządowcom z Sądecczyzny.

"Z okazji Dnia Samorządowca dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek za pracę na rzecz mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, zaangażowanie i sumienne wypełnianie obowiązków.

Dziękuję również wszystkim wójtom i burmistrzom za owocną współpracę i podejmowanie wspólnych działań, dzięki którym Sądecczyzna może się dynamicznie rozwijać. Życzę wszystkim niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej odpowiedzialnej służbie i pomyślności w realizacji nowych przedsięwzięć.