W sobotę na Hali Łabowskiej odbyła się 25. jubileuszowa msza św., podczas której uczczono partyzantów oraz ks. Władysława Gurgacza TJ. W uroczystościach wziął udział m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Fot. Jacek Zygadlewicz

Źródło: https://miastons.pl/sadeckie/25-jubileuszowa-msza-sw-na-hali-labowskiej-uczcili-polska-podziemna-armie-oraz-ks-wladyslawa-gurgacza-tj/