• Oszustwo „głosowe” znane, jako vishing (voice phishing) polega na kontakcie telefonicznym z wykorzystaniem najczęściej tzw. „spoofingu”, czyli podszycia się np. pod infolinię banku, instytucji państwowej lub organów ścigania w celu wyłudzenia wrażliwych danych i nakłonienia ofiary do wykonania określonych czynności. Vishing w Polsce jest często spotykanym rodzajem oszustwa a wykorzystana w tym scenariuszu inżynieria społeczna z naciskiem na wywieranie na ofierze dużej presji czasu oraz wywołująca negatywne emocje jak strach i niepewność jest bardzo skuteczna.