W starosądeckim liceum uczniowie realizowali projekt „Razem w Działaniu Polska i Ukraina” pod hasłem „Lato z pokazami pierwszej pomocy i mini festyn dla grup polskich i ukraińskich uczniów szkół z terenu powiatu nowosądeckiego, zorganizowane przez SIM PCK na terenie Starego Sącza.”

Projekt został przygotowany przez Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża (SIM PCK), który połączył dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy, promując zarazem edukację z zakresu pierwszej pomocy. Siła projektu tkwiła we współpracy lokalnych instytucji i organizacji. Inicjatorem działań był SIM PCK, który ścisłą współpracę podjął z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz partnerami ze Szkolnych Kół PCK w Starym Sączu, Grybowie, Łącku i Krynicy Zdroju.

Projekt miał na celu przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, które w nagłych sytuacjach mogą uratować życie. Jednak nie był to jedyny jego cel. Inicjatywa otwierała okazję do integracji dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski, wzmacniając przyjazne relacje między tymi dwoma narodami.

Warto podkreślić, że projekt ten kładł nacisk na idee Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które zakładają niesienie pomocy bez względu na pochodzenie, wyznanie czy przekonania. Podczas festynu uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w profesjonalnych pokazach pierwszej pomocy przygotowanych przez młodzież SIM PCK. To nie tylko lekcja teorii, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności ratowania życia.

Stanowiska z atrakcjami, malowaniem twarzy i zajęciami plastycznymi stanowiły doskonałe uzupełnienie festynu. Wyjątkowym momentem był chwytający za serce widok, kiedy najmłodsi uczestnicy stworzyli łańcuch polsko-ukraiński pod czujnym okiem wolontariuszy. Projekt zakończył się sukcesem, przynosząc nie tylko wiedzę na temat pierwszej pomocy, ale także nawiązanie nowych, międzynarodowych przyjaźni.

– Dla wielu osób był to pierwszy, wspólny krok w nauce pierwszej pomocy - mówi Aneta Mamala, koordynatorka SIM PCK. – Cieszę się, że tak licznie odwiedzili nas uczniowie ze szkół i przedszkoli. Doskonale wiemy, że sama teoria nie wystarczy. Mamy nadzieję, że daliśmy najmłodszym poczucie bezpieczeństwa i pewność, że mogą pomóc. Najgorsza jest obojętność.

https://www.youtube.com/watch?v=3K4s7Mj4l_s