20 września br. V Kompania Prewencji Policji, z siedzibą w Nowym Sączu, obchodzi pierwszą rocznicę swojej działalności na terenie Małopolski. W ciągu roku jej funkcjonariusze zdążyli już wpisać się na stałe w regionalne działania na rzecz bezpieczeństwa.

Od momentu powstania kompanii, jej załoga przejęła szereg kluczowych zadań na terenie Sądeczczyzny.  Policjanci brali udział w licznych imprezach kulturalnych, uroczystościach miejskich i regionalnych, gdzie dbali o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. Funkcjonariusze V Kompanii nie ograniczają się tylko do lokalnych działań.

Z chwilą powstania, kompania uczestniczyła w akcjach na terenie całego województwa, zapewniając wsparcie w sytuacjach kryzysowych, a także w zabezpieczeniach ważnych wydarzeń społecznych czy sportowych. Policjanci z V kompanii uczestniczą także w operacjach policyjnych poza granicami garnizonu, chroniąc między innymi granicy polsko-białoruskiej czy pełniąc służbę na Podkarpaciu. Dzięki swojemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu, kompania zdobyła uznanie zarówno wśród mieszkańców Sądecczyzny, jak i innych służb mundurowych.

V Kompania Prewencji Policji w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu powołana została 15 września 2022 roku. Od tego momentu jej załoga czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Sądecczyzny i podejmuje na bieżąco wyzwania, jakie niesie ze sobą codzienność na służbie.