To był piękny jubileusz! Dzisiaj Zespół Szkół w Starym Sączu świętował 120-lecie istnienia. W starosądeckim kinie Sokół spotkali się uczniowie, absolwenci, nauczyciele i pracownicy szkoły. Wszystkich witał dyrektor Grzegorz Skalski.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski przyznał szkole Duże Złote Jabłko Sądeckie „w podziękowaniu gronu pedagogicznemu za wybitne osiągnięcia w kształtowaniu młodych umysłów”. Statuetkę wręczył dyrektorowi Grzegorzowi Skalskiemu członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło, a towarzyszył mu przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec. Panowie wręczyli również Złote Jabłko Sądeckie dla zasłużonych pracowników. Otrzymali je: Marian Kuczaj, Bogumiła Hybel, Małgorzata Zięba, Urszula Rusnarczyk, Małgorzata Klich, Małgorzata Piluch i Anna Mazur. Srebrne Jabłko Sądeckie otrzymały: Angelika Duda i Urszula Sadowska.

- Gratuluję dyrekcji, pracownikom szkoły i oczywiście uczniom – mówił członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło. - Zespół Szkół w Starym Sączu to placówka o bogatej historii i tradycjach. Wychowała tysiące absolwentów, z których wielu piastowało lub piastuje wysokie stanowiska. Ale przede wszystkim – wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu i służenia innym. Dziękuję za to i jeszcze raz gratuluję jubileuszu!

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło, radny powiatowy Stanisław Dąbrowski, burmistrz Starego Sącza Jacek Lekek, przewodniczący Rady Starego Sącza Andrzej Stawiarski, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Bożena Mynarek, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie ZS w Starym Sączu oraz zaproszeni goście.

Jubileusz uświetnił koncert starosądeckiej orkiestry.

Fot. Maria Olszowska