Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie całego zakresu robót nawierzchniowych w ciągu drogi powiatowej Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów, odcinek drogi będzie jutro – piątek, 17 listopada 2023 r. wyłączony z ruchu w godz. 7:00 – 15:00. Wykonywana będzie nawierzchnia na moście i dojazdach.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w podanym terminie, roboty zostaną przesunięte na kolejne dni, o czym poinformujemy odrębnym komunikatem