W miniony piątek w Łącku odbył się jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół im. św. Kingi. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., po której wszyscy przeszli do hali sportowej. Tam, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec wręczył, w imieniu starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie, a dyrektor szkoły Alicji Wąsowicz – grawerton z okazji jubileuszu.

Wśród zaproszonych gości był również wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek. Nie zabrakło oczywiście wójta Łącka Jana Dziedziny i przewodniczącej Rady Bernadetty Wąchały-Gawełek.

Złote Jabłka Sądeckie otrzymali: Maria Pogwizd, Barbara Gałysa-Kulasik, Wiesław Prostko, Stanisław Myjak, Małgorzata Lechowicz, Stanisław Pyrdoł, Małgorzata Kwit i Lucyna Prostko. Srebrne Jabłka Sądeckie otrzymali: Rozalia Szlęk, Agnieszka Pyrdoł, Wanda Dybiec, Anna Skalska, Zofia Czepelak i Małgorzata Faron.

- Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku to wyjątkowe wydarzenie i święto dla całej lokalnej społeczności. Upływający czas pokazuje nam, jak wiele się zmieniło i jak wiele udało się dokonać. Placówka na przestrzeni lat zmieniała się i rozwijała kształcąc kolejne pokolenia uczniów – mówił przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec. - Z okazji jubileuszu pragnę serdecznie pogratulować sukcesów Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców oraz wszystkim Pracownikom Szkoły. Uczniom życzymy, aby z radością czerpali z wiedzy swoich pedagogów i odkrywali świat, a absolwentom – dumy, z tego, że ukończyli tę szkołę!

Fot. Mariusz Obrzud