Kontynuacja inwestycji oświatowych i poprawa infrastruktury drogowej – to tematy, które zdominowały obszerne sprawozdanie starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym. Starosta przedstawił je podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, prowadzonej przez przewodniczącego Rady Romana Potońca.

Złożenie sprawozdania poprzedziło wręczenie statuetek Polskiego Czerwonego Krzyża staroście Markowi Kwiatkowskiemu, członkowi Zarządu Powiatu Edwardowi Ciągło, przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego Romanowi Potońcowi i Sekretarz Powiatu Justynie Tokarczyk. Uhonorowani tym wyróżnieniem odebrali je z rąk Andrzeja Lisa – prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Starym Sączu, który podziękował za wspieranie działań na rzecz honorowego krwiodawstwa.

Sesja była też okazją do złożenia podziękowań za pracę dyrektorowi Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Sławomirowi Kmakowi, który w sierpniu złożył wypowiedzenie, żegnając się z placówką, którą kierował przez ponad12 lat. Wyrazy uznania za sumienną pracę złożył starosta Marek Kwiatkowski.

- Nasza współpraca układała się wzorcowo – podkreślił starosta Marek Kwiatkowski. - Przypadła między innymi na trudne czasy pandemii, kiedy to w ciągu zaledwie 17 dni udało nam się uruchomić szpital tymczasowy. Przez te wszystkie lata owocnej pracy udowodnił Pan, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Dziękuję za to w imieniu swoim oraz Zarządu i Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Sławomir Kmak podkreślił, że współpraca z powiatowym samorządem była zawsze merytoryczna i prowadziła do dobrych rozwiązań, służących szpitalowi.

Podczas sesji uhonorowano też Fundację Sądecką statuetką Złotego Jabłka Sądeckiego. Z rąk starosty odebrał je jej założyciel Zygmunt Berdychowski.

- Wprawdzie na co dzień żyje Pan w Warszawie, ale energia włożona w organizowanie szeregu przedsięwzięć w naszym regionie świadczy o tym, że Sądecczyzna wciąż jest mocno zakorzeniona w sercu – stwierdził starosta Marek Kwiatkowski. - Serdecznie za to dziękuję.

Zygmunt Berdychowski zwrócił uwagę, że w ostatnich latach Powiat niezwykle dynamicznie się rozwija.

- To wasza zasługa – podkreślił Zygmunt Berdychowski. - Widać tutaj ogrom pracy włożonej w budowę dróg, chodników, doświetlonych, bezpiecznych przejść dla pieszych. Widać strumień pieniędzy, które udało się pozyskać na modernizację szkół i budowę imponujących obiektów sportowych. To wszystko dowód wielkiego szacunku i miłości do Sądecczny.

Przed omówieniem sprawozdania z pracy Zarządu starosta przypomniał, że od killku lat zabiegał o budowę profesjonalnego toru kajakowego w okolicach mostu heleńskiego na Dunajcu w Nowym Sączu. Wspierał w tych starania Klub Sportowy START, rozmawiając wielokrotnie z Ministrem Turystyki i Sportu Kamilem Bortniczukiem oraz Sekretarzem Stanu w tym ministerstwie Andrzejem Gut-Mostowym.

- I właśnie nadeszła dobra wiadomość z Warszawy. Z programu inwestycji strategicznych dla sportu na rok 2023 przyznano dofinansowanie w wysokości 1 243 592 zł na budowę toru – mówił starosta Marek Kwiatkowski. - To znacząca kwota, biorąc pod uwagę całkowity koszt inwestycji szacowany na około dwa i pół miliona złotych.

Starosta poinformował też radnych o planach budowy kompozytowego toru saneczkowego przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. Powiat otrzymał na tę inwestycję 6 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Obiekt ma być gotowy w 2025 r.

- Przypominam, że przy Zespole Szkół w Marcinkowicach działa klub saneczkowy, a w szkole uczą się reprezentanci Polski juniorów, którzy obecnie trenują między innymi w Norwegii – podkreślił starosta. - Sam tor będzie częścią kompleksu Powiatowego Centrum Sportu.

Starosta wspomniał o zakończeniu prac związanych z usuwaniem skutków pożaru w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Klęczanach (wartość robót: 430 142,40 zł brutto) i zakończeniu modernizacji drogi dojazdowej do PCS w Marcinkowicach (wartość robót: 389 107,84 zł brutto). Poinformował też o realizowanym obecnie ostatnim etapie kapitalnego remontu części budynku szkolnego ZS w Marcinkowicach (wartość zamówienia: 1 161,670,01 zł brutto), remoncie kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz robotach budowlanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju, realizowanych w ramach projektu poprawy efektywności energetycznej tego obiektu (wartość zamówienia to 5 294 713,65 zł brutto, w tym dofinansowanie w wysokości 4 860 955,64 zł).

Starosta omówił szeroki zakres inwestycji na drogach powiatowych, wśród których jest m.in. kompleksowy remont 2,5 km drogi w Kamionce Wielkiej, modernizacja drogi w Roztoce Wielkiej, przebudowa drogi Łącko-Naszacowice (etap pierwszy w Olszance), a także przebudowa i rozbudowa drogi Paszyn-Mogilno-Krużlowa na odcinku 4,5 km z odbudową elementów uszkodzonych przez klęski żywiołowe (wartość inwestycji: 27,7 mln zł, w tym dofinansowanie z RF Polski Ład – 16,9 mln zł), przebudowa drogi Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska na odcinku 5,5 km w miejscowościach Naściszowa, Librantowa i Łęka (wartość robót: 24,9 mln zł, dofinansowanie z RFRD – 11,8 mln zł), a także remont 8,9 km drogi Nowy Sącz-Cieniawa w miejscowościach Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa (wartość: 12,2 mln zł, w tym RFRD 5,7 mln zł).

Realizowana jest również m.in. rozbudowa i modernizacja drogi Stary Sącz ul. Partyzantów w miejscowościach Przysietnica, Stary Sącz i Moszczenica Niżna (wartość: 6,7 mln zł, w tym RF Polski Ład – 5,2 mln zł), budowa mostu na drodze Maciejowa-Barnowiec w Czaczowie (wartość 1,5 mln zł – zadanie w całości finansowane ze środków zewnętrznych), modernizacja mostu na drodze Łącko-Wola Kosnowa w Zagorzynie (wartość: 973 tys. zł), a także mostu na drodze powiatowej Limanowa-Chełmiec w miejscowości Klęczany (wartość zadania: 1,2 mln zł).

Trwają również prace przy budowie doświetlenia 30 przejść dla pieszych w Podegrodziu, Olszanie, Siedlcach, Chełmcu, Biczycach Dolnych, Świniarsku, Wronowicach, Trzycierzu, Korzennej, Przydonicy, Rożnowie, Jelnej, Królowej Górnej, Kamionce Wielkiej i Mogilnie.

- Zabezpieczyliśmy także kwestię zimowego utrzymania 455 kilometrów dróg – zapewnił starosta Marek Kwiatkowski. Powiatowy Zarząd Dróg powierzył to zadanie 10 wykonawcom. Są oni odpowiedzialni za utrzymanie przejezdności 73,5 km dróg wg standardu III i 382 km wg standardu IV.

Podczas dzisiejszej sesji radni zapoznali się m.in. z analizą oświadczeń majątkowych, złożonych staroście, informacją o gospodarowaniu nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu, stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 oraz informacją na temat realizacji zadań w zakresie promocji Powiatu. Przyjęli też m.in. uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024, zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem – działanie 5.5 "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" Programu "Wektory życia".

W dzisiejszej sesji wziął udział radny wojewódzki Stanisław Pasoń.

Fot. Paweł Szeliga