W najbliższy weekend (20 – 21 stycznia 2024 r.) w Mystkowie odbędzie się jubileuszowy XX Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie kolędowanie”.

Celem imprezy jest kultywowanie i upowszechnianie ludowej tradycji kolędowania, zachowanie tradycyjnych kontekstów kulturowych zwyczajów, obrzędów i rytuałów okresu bożonarodzeniowego na Sądecczyźnie, prezentacja zwyczajów i obrzędów funkcjonujących w regionie Lachów Sądeckich, Pogórzan i Górali Sądeckich, a także wyłonienie najlepszych grup kolędniczych i kwalifikacja na Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych Pastuszkowe Kolędowanie w Podegrodziu oraz na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej.

Szczegóły: https://gokkamionka.iaw.pl/pl/617/193/xx-powiatowy-przeglad-grup-koledniczych-sadeckie-koledowanie-.html