Straż Pożarna Nowy Sącz: Narada roczna w KM PSP Nowy Sącz
Ostatnie spotkanie strażaków w Nowym Sączu wyznaczyło kurs na nadchodzące miesiące. Jaka przyszłość czeka służby ratownicze w naszym regionie? Dwóch lokalnych bohaterów otrzymuje szacunek na skalę krajową.
  • Podsumowanie działań Nowosądeckiej Straży Pożarnej w 2023 roku.
  • Plan działania na 2024 rok przedstawiony przez przedstawicieli Komendy.
  • Wyróżnienie dla jednostek OSP Tabaszowa i OSP Kamianna.

Dokładnie 29 stycznia w gmachu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu odbyło się spotkanie podsumowujące rok ubiegły. Wydarzenie zgromadziło nie tylko strażaków, ale także osoby pełniące kluczowe role w lokalnym samorządzie i służbach współpracujących. Wszyscy zebrani mieli okazję usłyszeć o sukcesach i wyzwaniach, z którymi przyszło się mierzyć strażakom w minionym roku, a także o celach na nadchodzący rok.

Wśród istotnych momentów narady warto zwrócić uwagę na szczególne wyróżnienie przyznane przez Komendanta Głównego dwóm jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego miasta. OSP Tabaszowa i OSP Kamianna zostały ponownie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co jest nie tylko potwierdzeniem ich znaczącego wkładu w lokalną społeczność, ale również dowodem uznania na szczeblu ogólnopolskim.

Narada była również okazją do przedstawienia ambitnych planów na przyszłość. Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Przemysław Przęczek, wraz z kadrą kierowniczą, wyznaczył kierunki działań, które mają przyczynić się do podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Sącza w 2024 roku. Szczegóły tych planów są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby oraz wyzwania, z którymi strażacy będą się mierzyć w ciągu kolejnych miesięcy.

Spotkanie było nie tylko czasem refleksji, ale również okazją do wyrażenia wdzięczności i wsparcia dla tych, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Wyróżnienie dla Ochotniczych Straży Pożarnych świadczy o rosnącej roli społeczności lokalnych w systemie ratowniczym kraju, a plany na przyszły rok pokazują, że Nowy Sącz nie ustaje w dążeniu do doskonałości w sferze ochrony obywateli.


Na podstawie: Straż Pożarna Nowy Sącz