Zaproszenie do udziału w Nowosądeckim Konkursie Języka Włoskiego
Rozbrzmiewa język włoski w Nowym Sączu! Prezydent miasta, Ludomir Handzel, wraz z włoskim burmistrzem Tropei, Giovanni Macri, zainicjował konkurs języka włoskiego, który jest mostem łączącym kultury i umiejętności językowe młodych ludzi. Ta wyjątkowa inicjatywa, skierowana do młodzieży i wszystkich pasjonatów włoskiego w mieście, obiecuje nie tylko zdobywanie wiedzy, ale i atrakcyjne nagrody.
  1. Prezydent Nowego Sącza, Ludomir Handzel, zaprasza uczniów i młodzież do udziału w Nowosądeckim Konkursie Języka Włoskiego.
  2. Inicjatywa wspierana przez burmistrza Tropei, Giovanni Macri, ma na celu rozwijanie polsko-włoskich relacji edukacyjno-kulturalnych.
  3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańców miasta w wieku 15-24 lata, którzy kochają język włoski.
  4. Cele konkursu to rozwijanie umiejętności językowych, promocja nauki włoskiego oraz pobudzanie zainteresowania kulturą i cywilizacją Włoch.
  5. Uczestnicy zmierzą się z zadaniami tekstowymi, leksykalno-gramatycznymi oraz testem wiedzy o Włoszech i Tropei.
  6. Zgłoszenia można przesyłać do Urzędu Miasta Nowego Sącza, zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie, do 29 lutego 2024 roku.
  7. Zwycięzcy konkursu otrzymają jako nagrodę wyjazdy do Tropei – miasta partnerskiego Nowego Sącza, położonego w malowniczym regionie Kalabrii.

Konkurs to nie tylko doskonała okazja do sprawdzenia i rozwijania własnych umiejętności językowych, ale także wyjątkowa szansa na zdobycie cennych doświadczeń kulturowych. Poprzez takie inicjatywy, Nowy Sącz i Tropea składają hołd swojej wieloletniej współpracy i przyjaźni, propagując jednocześnie naukę języków obcych wśród młodzieży. Miasto staje się areną dla młodych ambasadorów języka włoskiego, którzy przez swoją pasję i zaangażowanie, budują mosty między kulturami, pokazując, że język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale też klucz do zrozumienia świata.

Warto zauważyć, jak ważną rolę odgrywa język włoski nie tylko w dziedzinie kultury i sztuki, ale również w edukacji. Konkurs języka włoskiego w Nowym Sączu jest wyjątkową okazją do podkreślenia tej roli, a także do zainspirowania młodych ludzi do dalszego zgłębiania nie tylko języka, ale i bogatej kultury Włoch. Zachęcamy więc wszystkich mieszkańców do udziału, by wspólnie świętować piękno włoskiego języka i kultury.


Na podstawie: Urząd Miasta