Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha w Starym Sączu
W miniony weekend odbył się XXXIX Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha, którego gospodarzem był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury (PMDK) w Starym Sączu. Wydarzenie przyciągnęło 24 zespoły z całego województwa, które rywalizowały w różnych kategoriach artystycznych.
  1. XXXIX Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha.
  2. 24 zespoły z całego województwa.
  3. Różnorodne kategorie artystyczne: ludowe, taneczne, wokalne, instrumentalne.
  4. Współorganizacja przez PMDK w Starym Sączu.

Festiwal, który odbył się na scenie obok Ołtarza Papieskiego, został otwarty przez dyrektora PMDK, Krzysztofa Szewczyka, w towarzystwie ks. Pawła Brońskiego, gospodarza obiektu. W wydarzeniu uczestniczyli również lokalni włodarze, w tym wicestarosta Antoni Koszyk i burmistrz Jacek Lelek.

W rywalizacji udział wzięły 24 zespoły artystyczne z całego województwa, oceniane przez jury w składzie: Sławomir Biel, Mirosław Haczek, Magdalena Korona oraz Jarosław Kuśnierz. Zespoły prezentowały swoje umiejętności w różnych kategoriach, takich jak taniec nowoczesny, program ludowy, balet, wokal oraz zespoły instrumentalne i wokalno-instrumentalne.

W kategorii taniec nowoczesny, pierwsze miejsce zdobyły zespoły FAIR PLAY TEAM, DREAM TEAM i FENIX z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. Drugie miejsce przypadło zespołom SHINE, UPS, ALIBI i BEST z PMDK w Starym Sączu, a trzecie miejsce zajęły PŁOMYKI oraz OUEENS z tej samej placówki.

Wśród zespołów wokalnych pierwsze miejsce zajęła grupa SWAY z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. W kategorii zespołów instrumentalnych triumfował FINAL FIVE z PMDK w Starym Sączu, zaś drugie miejsce zajął zespół D.M.W. również z PMDK w Starym Sączu.

Zespoły wokalno-instrumentalne również zaprezentowały wysoki poziom artystyczny. Pierwsze miejsce przypadło zespołowi REGNUM z PMDK w Starym Sączu, drugie miejsce zajęła DOPAMINA z Gorlic, a trzecie miejsce podzieliły THE CODE oraz THE ROOSTARS z PMDK w Starym Sączu.

Festiwal był nie tylko okazją do rywalizacji, ale także do integracji i wymiany doświadczeń między młodymi artystami z różnych regionów województwa. Patronat nad wydarzeniem objął starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba, co podkreśla jego znaczenie dla lokalnej społeczności i promocji kultury.

Wyróżnienia przyznano zespołom ALLEGRO I, BABECZKI I SPÓŁKA, ALLEGRO II z PMDK w Starym Sączu oraz DAISY i IMPULS z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. W kategorii programu baletowego pierwsze miejsce zdobył zespół SCENA RUCHU z Krakowa.

Organizatorzy festiwalu podkreślają, że wydarzenie to jest ważnym elementem kulturalnym regionu, który promuje młode talenty i zachęca do rozwijania umiejętności artystycznych. Dzięki takim inicjatywom młodzież ma możliwość prezentacji na scenie i zdobywania cennego doświadczenia.


Według informacji z: Powiat