Intensywne opady deszczu i burze do godz. 22:00 – trzeci stopień zagrożenia
W związku z przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu, mieszkańcy naszego regionu powinni być przygotowani na możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach. Zjawiskom pogodowym mogą towarzyszyć burze oraz gwałtowne wzrosty poziomu wód.
  1. Prognozowane intensywne opady deszczu do godz. 22:00
  2. Możliwość burz i porywów wiatru do 65 km/h
  3. Wzrost poziomu wód na rzekach do godz. 02:00
  4. Ryzyko przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

W dniu dzisiejszym, do godziny 22:00, prognozowane są intensywne opady deszczu, które mogą osiągnąć wysokość od 90 mm do 110 mm. Opady będą miały umiarkowane i silne natężenie, a towarzyszyć im mogą burze z porywami wiatru dochodzącymi do 65 km/h oraz możliwy grad.

Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie ostrzega, że w rejonach objętych intensywnymi opadami mogą nastąpić gwałtowne wzrosty poziomu wód. Lokalnie istnieje ryzyko przekroczenia stanów ostrzegawczych, a nawet punktowo alarmowych. Obserwacje i działania będą prowadzone do jutra, do godziny 02:00.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk meteorologicznych wynosi 80%, a stopień zagrożenia określono na 3 w skali trzystopniowej. Z kolei hydrolodzy oceniają prawdopodobieństwo gwałtownych wzrostów poziomu wód na 90%, przy stopniu zagrożenia wynoszącym 2 w skali trzystopniowej.

W przypadku wystąpienia sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu ludności, mieszkańcy proszeni są o pilne informowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu: /018/414-16-21. Po godzinie 15:30 wszelkie zdarzenia należy zgłaszać do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu pod numerami: /047/ 831-49-11 lub /047/ 831-19-12.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się monitorowanie sytuacji pogodowej i hydrologicznej oraz unikanie przebywania w pobliżu rzek i potoków, które mogą nagle przybrać na sile. Zachowajmy szczególną ostrożność i bądźmy przygotowani na ewentualne trudności związane z warunkami atmosferycznymi.


Według informacji z: Powiat Nowosądecki