25. rocznica kanonizacji bł. Kingi: samorządowcy wspominają Jana Pawła II
W Starym Sączu odbywają się obchody 25. rocznicy kanonizacji świętej Kingi. Uroczystości te przyciągają uwagę nie tylko lokalnych mieszkańców, ale również pielgrzymów z całej Polski. Wczoraj natomiast, samorządowcy z sądeckich gmin spotkali się, by wspominać historyczne wydarzenia sprzed lat.
  1. Obchody 25. rocznicy kanonizacji świętej Kingi.
  2. Spotkanie samorządowców w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania.
  3. Wspomnienia o wizycie świętego Jana Pawła II.
  4. Znaczenie wizyty Papieża dla regionu i jego dziedzictwo.

Samorządowcy z sądeckich gmin spotkali się w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu, by wspominać 25. rocznicę kanonizacji świętej Kingi oraz wizytę świętego Jana Pawła II. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący rad oraz członkowie Zarządu Powiatu. Nie zabrakło również osób, które bezpośrednio angażowały się w przygotowania do papieskiej pielgrzymki.

Starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba oraz burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek zaprosili na spotkanie osoby, które miały szczególny wkład w organizację wizyty Papieża. Wśród nich byli ks. Prałat Alfred Kurek, który odpowiadał za przygotowanie wizyty, oraz Jan Golonka i Marian Kuczaj, pełniący wówczas funkcje starosty i burmistrza. Wszyscy podzielili się swoimi wspomnieniami, podkreślając ogrom pracy i zgodę samorządów w tamtym czasie.

Podczas spotkania starosta Tadeusz Zaremba wyraził wdzięczność wszystkim obecnym za podzielenie się swoimi wspomnieniami. "Byłem wtedy jednym z setek tysięcy pielgrzymów. Oczywiście nie miałem szansy oglądać z bliska całej ceremonii, ale zapadło mi w pamięć kilka wydarzeń z tego dnia: nerwowe i pełne nadziei oczekiwanie, czy Papież faktycznie pojawi się w Starym Sączu, bo przecież dzień wcześniej nie wziął udziału w mszy świętej w Krakowie; gigantyczne rzesze ludzi przybyłych z całej Polski i brodzących w błocie – pamiętamy przecież, że przed uroczystościami padało przez kilka dni; i fakt, że niektóre siostry Klaryski mogły, na czas uroczystości, opuścić mury klasztoru i oczywiście, rzecz najważniejsza - obecność Papieża właśnie tu – na sądeckiej ziemi i wielkie wzruszenie z tego powodu" – mówił starosta Zaremba.

Wizyta świętego Jana Pawła II w Starym Sączu była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii regionu. Pozostawiła trwałe ślady w postaci obiektów takich jak ołtarz papieski, Muzeum oraz Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. Te miejsca są corocznie odwiedzane przez tysiące pielgrzymów i turystów z całego świata, co znacząco wpłynęło na rozwój turystyki w regionie.

Dla samorządowców spotkanie w Starym Sączu miało również szczególne znaczenie, gdyż kanonizowana 25 lat temu święta Kinga jest patronką regionu. Co roku spotykają się tutaj podczas Małopolskiego Dnia Samorządowca, by uczcić pamięć świętej Kingi i podkreślić jej znaczenie dla lokalnej społeczności.


Na podst. Powiat Nowosądecki