Zgłoś kandydata do nagrody Amicus Hominum do 31 lipca 2024 r.
Masz szansę zgłosić wyjątkowych ludzi do prestiżowej nagrody! Do 31 lipca 2024 r. można nominować kandydatów do nagrody Amicus Hominum, ustanowionej przez samorząd województwa małopolskiego. To doskonała okazja, aby docenić osoby, które swoją działalnością społeczną i filantropijną wspierają innych.
  1. Termin zgłoszeń: do 31 lipca 2024 r.
  2. Kategorie: Społecznik, Filantrop, Ambasador Zdrowia, Animator Społeczny
  3. Nagroda przyznawana przez samorząd województwa małopolskiego
  4. Możliwość uhonorowania osób działających na rzecz innych

Samorząd województwa małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody Amicus Hominum, która ma na celu wyróżnienie osób prywatnych za ich bezinteresowną pomoc i aktywność na rzecz innych. To wyjątkowa okazja, by docenić tych, którzy swoją działalnością znacząco wpływają na życie społeczności.

Kandydaci mogą być zgłaszani w czterech kategoriach: Społecznik, Filantrop, Ambasador Zdrowia oraz Animator Społeczny. Każda z tych kategorii skupia się na różnych aspektach działalności społecznej i zdrowotnej, umożliwiając szerokie spektrum nominacji.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2024 r., co daje jeszcze trochę czasu na przemyślenie, kto w naszym otoczeniu zasługuje na takie wyróżnienie. To idealny moment, by zastanowić się nad tym, kto w naszej społeczności działa na rzecz innych i zasługuje na uznanie.

Więcej informacji na temat nagrody i procesu zgłaszania kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie samorządu województwa małopolskiego.


Na podst. Powiat Nowosądecki