Miasto gotowe na wakacje: posiedzenie zespołu kryzysowego w ratuszu
Miasto jest w pełni gotowe na nadchodzące wakacje oraz przygotowane do ewentualnej walki z powodziami. O szczegółach przygotowań dyskutowano podczas spotkania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w ratuszu. W spotkaniu uczestniczyły różne służby oraz przedstawiciele Urzędu Miasta.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji

Na spotkaniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które miało miejsce w ratuszu, głównym tematem była akcja Wakacje 2024. Prezydent Ludomir Handzel oraz przedstawiciele różnych służb omówili szczegóły dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w trakcie letniego wypoczynku. Przedstawiono plany i działania, które mają na celu zagwarantowanie spokojnego i bezpiecznego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Gotowość do działań przeciwpowodziowych

Kolejnym ważnym punktem spotkania było przygotowanie miasta do ewentualnych sytuacji kryzysowych związanych z powodziami. Omówiono działania prewencyjno-ratownicze, które mają na celu ochronę mieszkańców i ich mienia przed skutkami powodzi. Służby, inspekcje oraz straż miejska zaprezentowały swoje plany operacyjne i stan gotowości do realizacji działań w sytuacjach kryzysowych.

Stan przygotowania jednostek miejskich

Podczas posiedzenia komendanci, dyrektorzy służb i wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych przedstawili raporty dotyczące stanu przygotowania ich jednostek do nadchodzących wakacji oraz działań przeciwpowodziowych. Prezentacje te pozwoliły na ocenę poziomu gotowości oraz ewentualne wskazanie obszarów wymagających dodatkowej uwagi.

"Jesteśmy przygotowani do nadchodzących wakacji, a także do prowadzenia działań przeciwpowodziowych" - podsumował spotkanie prezydent Ludomir Handzel.

Mieszkańcy mogą być pewni, że miasto dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku oraz w sytuacjach awaryjnych. Działania te są niezbędne, aby każdy mógł cieszyć się spokojnym i bezpiecznym latem.


Opierając się na: Urząd Miasta w Nowym Sączu