Profesor Jerzy Rajman nagrodzony w Starym Sączu za książkę historyczną
W miniony piątek w Starym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Wyróżnienie to przyznawane jest autorom najlepszych książek historycznych dotyczących naszego regionu. W tym roku główną nagrodę otrzymał profesor Jerzy Rajman za swoją pracę o Zamku Królewskim w Nowym Sączu.

Uhonorowanie Jerzego Rajmana za książkę o Zamku Królewskim

Profesor Jerzy Rajman został wyróżniony za swoją książkę „Zamek Królewski w Nowym Sączu: (około 1300-1611)”. To wyjątkowa publikacja, która szczegółowo opisuje historię tego ważnego dla regionu obiektu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, które wydało tę książkę, może być dumne z tak prestiżowego wyróżnienia.

Laudację na cześć laureata wygłosił dr hab. Tadeusz Trajdos, który podkreślił ogromne znaczenie pracy profesora Rajmana dla zachowania dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny. Jego wystąpienie było pełne uznania dla dokładności i pasji, z jaką autor podszedł do tematu.

Wyróżnienia w kategorii prac zbiorowych i działalności wydawniczej

Oprócz nagrody głównej, przyznano także wyróżnienia w innych kategoriach. W kategorii prac zbiorowych nagrodzeni zostali autorzy książki „Utracone, ocalone: historia powstania i rozpadu zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy Muzeum w Nowym Sączu: katalog wystawy”, pod redakcją Beaty Wierzbickiej. Publikacja ta została wydana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i również zasługuje na uwagę ze względu na swoją wartość dokumentacyjną.

Wyróżnienie przyznano także Annie Totoń za jej pracę „Wspomnienia” oraz za całokształt działalności wydawniczej, która ma ogromne znaczenie dla zachowania ważnych momentów z historii Sądecczyzny w zbiorowej pamięci.

Przebieg uroczystości i zaproszenie na kolejną edycję nagrody

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, a jej uczestników powitała dyrektor biblioteki Monika Jackowicz-Nowak. Paweł Łabuda, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, wręczył profesorowi Rajmanowi „Złote Jabłko Sadeckie” w imieniu starosty Tadeusza Zaremby, dodając tym samym prestiżu całemu wydarzeniu.

Wszystkich sympatyków historii regionu zaproszono do udziału w przyszłorocznej, XVIII już edycji Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Lista laureatów oraz regulamin są dostępne na stronie starosądeckiej biblioteki.

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem Jacka Lelka, burmistrza Starego Sącza, który podkreślił znaczenie takich inicjatyw dla kultywowania lokalnej historii i wspierania badań naukowych na ten temat.


Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu