Na nowosądeckim rynku wydawniczym pojawiła się książka autorstwa Leszka Migrały - historyka, który w swoim dorobku ma wiele artykułów i książek, związanych tematycznie z Nowym Sączem i Ziemią Sądecką. „Nowy Sącz przewodnik śladami przeszłości” - to książka, z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści, którzy zechcą poznać Nowy Sącz. Promocja książki odbyła się W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.
 


 

- Powodem napisania tego przewodnika było to, że Nowy Sącz tych przewodników monograficznych nie ma zbyt wiele. Doliczyłem się dwunastu takich opracowań od końca XIX wieku do dziś, wliczając w to książkę księdza Jana Sygańskiego "Nowy Sącz i jego pamiątki dziejowe", wydaną w 1892 roku na sześćsetlecie miasta - tłumaczył powstanie publikacji jej autor Leszek Migrała.
 

W przewodniku znalazły się fotografie autorstwa Piotra Droździka, Kazimierza Fałowskiego, Leszka Migrały, Sławomira Sikory, Józefa Steca i Piotra Tengowskiego, a także zdjęcia archiwalne ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 
 

Na okładce znajduje się panorama z bazyliką św. Małgorzaty w Nowym Sączu – grafika Wojciecha Szpinetera. 
 


 

- Przewodnik ma charakter monograficzny – zajmuje się miastem Nowym Sączem, ale także i naukowy, ponieważ został opatrzony szeroką literaturą, z której autor korzystał – mówił podczas promocji dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek. - Publikacja składa się z czterech rozdziałów. 
 

Pierwszy z nich poświęcony jest peregrynacji po historii Nowego Sącza – jest to rys ilustrowanych zdjęciami osób, które są istotne dla dziejów Nowego Sącza.
 

Drugi rozdział jest poświęcony obiektom, które znajdują się w obrębie dawnych murów miejskich i dawnego przedmieścia węgierskiego. Ten opis rozpoczyna się od Rynku sądeckiego i od Ratusza, następnie autor zmierza w kierunku zamku i udaje się do bazyliki, a następnie w kierunku Jagiellońskiej i jego przygoda kończy się w gmachu dworca kolejowego. 

Trzeci rozdział poświęcony został zabytkom, które znajdują się na osiedlach nowosądeckich, tych włączonych po reformie administracyjnej. Warto zapoznać się z kościołami, które istnieją w tych osiedlach, między innymi Dąbrówce Polskiej, Helenie, Zabełczu, a także z obiektami, które powstawały w ostatnim czasie, czyli miedzy innymi kościół świętego Jana Pawła II. 

Całość zamyka rozdział czwarty, który zawiera 48. miejsc pamięci narodowej, które znajdują się pod patronatem placówek oświatowych. 
 

W promocji książki "Nowy Sącz przewodnik śladami przeszłości" wziął udział jej recenzent prof. dr hab. Julian Dybiec, a także między innymi wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka.
 

Spotkanie uświetnił występ uczniów Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej.
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]
 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-06-14 10:57:15