Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Policyjne kontrole miejsc wypoczynku

Wraz z nadejściem wakacji policjanci kontrolują, czy miejsca, w których wypoczywają dzieci, są odpowiednio zabezpieczone. Ponadto utrzymują bieżący kontakt z komendantami obozów harcerskich. Kilkuset harcerzy z całej Polski w lipcu rozpoczyna wypoczynek w Małopolsce.

19 czerwca 2019 roku w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie został podpisany Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. Sygnatariuszami tego dokumentu byli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Dyrektor Lasów Państwowych, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Harcerskie Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”, Federacja Skautingu Europejskiego SHK „Zawisza” oraz Skauci Króla.

Zasadniczym celem podpisanego porozumienia jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich, a obejmuje on działania przed rozpoczęciem obozów, w trakcie ich trwania oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczestników takiego rodzaju wypoczynku.

W związku z powyższym w małopolskiej Policji wdrożono szereg działań wspierających obozy harcerskie takich jak: nawiązanie współpracy z terenowymi jednostkami Straży Pożarnej, jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami nadleśnictw, Kuratorium Oświaty oraz nawiązano bezpośrednie kontakty z komendantami obozów, w celu wymiany kontaktu telefonicznego. W trakcie wizytacji obozu sprawdzano teren obozowiska pod kątem dostosowania jego przygotowania do obowiązujących przepisów, w tym kontroli zapewnienia drożności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych oraz spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa w zakresie palenia ognisk w lesie.

Od początku wakacji, policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną, na prelekcjach profilaktycznych, przypominają uczestnikom obozów zasady bezpiecznego przebywania nad wodą i terenach zalesionych, korzystania z kąpielisk i bezpiecznego poruszania się po drogach. Podczas spotkań zapoznano kadrę oraz harcerzy ze sposobem alarmowania i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W sytuacjach zagrożenia komendanci obozów mogą zwrócić się po pomoc do najbliższej jednostki Policji.

Rejony trwania obozów uwzględniane są również w planach dyslokacji służb celem ich patrolowania.

Na podstawie Bazy Wypoczynku w Małopolsce, pozyskanej od Małopolskiego Kuratorium Oświaty, 1 324 harcerzy będzie spędzało wakacje na 18 obozach harcerskich organizowanych na terenie Małopolski.

Źródło: KWP w Krakowie