Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i wicestarosta Antoni Koszyk wręczyli dziś akty powołania do składu Powiatowej Spolecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Podziękowali też dotychczasowym członkom tego gremium za pracę przez czteroletnią kadencję, która właśnie dobiegła końca.

Do Rady powołane zostały Irena Baran, Agata Blicharz, Małgorzata Adamarek, Karolina Aleksander i Urszula Gawęda-Kuc. Pani Urszula pracowała także w poprzedniej kadencji Rady, została więc powołana na kolejne cztery lata.

Za działalność w tym gremium podziękowano Karolowi Blaszkiewiczowi, Maciejowi Olchawskiemu, Teresie Mędoń i Stanisławowi Mężykowi.

Zarówno byli jak i nowi członkowie Rady mają ogromne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zarówno dziećmi jak i dorosłymi. Pracują z nimi na co dzień w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy i stowarzyszeniach.

- Nie sposób przecenić znaczenie państwa pracy - podkreślił starosta Marek Kwiatkowski. - Jest trudna i wymaga szczególnych predyspozycji. Także wasza praca przyczynia się do tego, że społeczeństwo zaczyna dostrzegać osoby niepełnosprawne wokół siebie, traktować je z szacunkiem. Doceniają je także pracodawcy, którzy coraz chętniej zatrudniają niepełnosprawnych na przykład w handlu.

(szel)

Fot. Paweł Szeliga