Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż w wyniku spływu wód opadowych w zlewni Dunajca (zwłaszcza w środkowym i dolnym biegu) spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 procent, a stopień zagrożenia określono na drugi w skali trzystopniowej.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 018 414-16-21), lub po godzinie 15.30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu (018 448-69-10, 018 448-69-11).