Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju to nie tylko miejsce, gdzie młodzież wypożycza książki. To instytucja, której pracownicy wraz z uczniami (Aktywem bibliotecznym) angażują się w różne inicjatywy, podejmując też własne akcje i projekty.

To również miejsce, w którym uczniowie mogą korzystać z różnych form wsparcia, np. warsztatów biblioterapeutycznych.

Pracownicy biblioteki, pomimo okresu pandemii, zorganizowali wraz z uczniami m.in.: Narodowe Czytanie fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego, przystąpili do akcji #SzkołaPamięta, „Szkoła do Hymnu”, zorganizowali konkurs „Boże Narodzenie - tradycje, a współczesność” i konkursy wielkanocne. Wzięli tez udział w ogólnopolskim projekcie „Baczyński” na projekt graficzny wybranego wiersza, recytację, prezentacje multimedialne, czy prace plastyczne, związane z rocznicą urodzin wybitnego poety oraz w konkursie „Mądra książka roku 2020”.

- Wraz z uczniami zorganizowaliśmy Przegląd Talentów i konkurs „Tradycje Wielkanocne -współczesne technologie - z pokolenia na pokolenie” - mówi Agnieszka Oleszycka, nauczyciel bibliotekarz w ZSP Krynica.

Pracownicy biblioteki uczestniczą również w akcjach charytatywnych i wolontariackich, promują szkołę w środowisku lokalnym.

Fot. ZSP Krynica-Zdrój