W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020, poz.1429) na prośbę Głównego Geodety Kraju, dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego starosta nowosądecki przypomina, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia, wykonawcy prac geodezyjnych mogą przekazywać operaty techniczne w postaci papierowej tylko do dnia 31 grudnia 2021 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty techniczne muszą być przekazywane w postaci elektronicznej (plik PDF).

Z analizy cyklicznie przeprowadzanych ankiet wynika, że liczba operatów przekazywanych przez państwa do PODGiK w Nowym Sączu w postaci elektronicznej obecnie wynosi dla powiatu nowosądeckiego (1210) - 11% , dla miasta Nowy Sącz (1262) – 6% wszystkich przekazywanych operatów .

Korzyści płynące z operatu elektronicznego dla państwa wykonawców:

- łatwość przygotowania plików PDF,

- szybkie przekazanie do PODGiK bez względu na porę - 7 dni w tygodniu, 24h/dobę,

- oszczędność materiałów biurowych.

Korzyści płynące z operatu elektronicznego dla PODGiK

- brak konieczności skanowania - operat jest gotowy do przetwarzania,

- łatwiejsza weryfikacja,

- natychmiastowa publikacja w „systemie”,

- oszczędności w powierzchni magazynowej w obrębie PODGiK.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na zbliżający się termin i podjęcie stosownych skutecznych kroków, aby na koniec grudnia 2021 r. procent operatów elektronicznych składanych przez państwa w PODGiK w Nowym Sączu był zbliżony do 100%, ponieważ od 1 stycznia 2022 r. będą mogły funkcjonować tylko operaty elektroniczne (plik PDF).