Najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM odbędzie się 23 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 8:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2024” w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza – druk nr 641.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-07-20 09:22:19