Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach 28, 29, 30 lipca 2021 r. prowadzone będą prace związane z układaniem nowej nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1523 K Łabowa - Łabowiec.

W związku z tym droga będzie zamknięta dla ruchu w w/w terminie na odcinku przebiegającym przez miejscowość Łabowiec.