Podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu mł. insp. Adam Bukański, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu w imieniu nadinsp. Michała Ledziona, Komendanta Wojewódzkiego Policji Krakowie wręczył certyfikat JM rektorowi dr. hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi.

8 października br., w auli im. prof. Andrzeja Bałandy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zainaugurowała nowy rok akademicki. W uroczystości tej uczestniczył mł. insp. Adam Bukański – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu oraz podinsp. Wojciech Chechelski- ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W trakcie uroczystości mł. insp. Adam Bukański wręczył JM rektorowi PWSZ certyfikat przyznawany w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” - Edycja 2021 – 2025, jak również list gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – nadinsp. Michała Ledziona.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2010 roku. 10 października 2011 roku po raz pierwszy uzyskała certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”. Następnie 8 października 2015 roku ważność certyfikatu została przedłużona na kolejne cztery lata. W latach 2019 – 2020 nastąpiła przerwa w certyfikacji. Natomiast w maju 2021 roku sądecka uczelnia ponownie wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do projektu ZPB. Po przeprowadzonym audycie kontrolnym przez zespół certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przyznano Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu kolejny certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” na lata 2021 – 2025.

Główną ideą projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest kompleksowe i systemowe podejście do spraw bezpieczeństwa w wymiarze organizacyjnym, bezpieczeństwa infrastruktury oraz bezpieczeństwa osobistego kadry naukowej, oraz społeczności studenckiej. Aktywne i systematyczne realizowanie tego przedsięwzięcia przez społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ścisłej współpracy z nowosądecką Policją i innymi partnerami, przynosi wymierne korzyści. To między innymi zapewnienie niezakłóconej pracy naukowo-dydaktycznej uczelni, integracja wspólnoty studenckiej, budowanie zewnętrznego wizerunku uczelni oraz służb mundurowych, jak również polepszenie stanu bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

 Zdjęcia: Sławomir Sikora PWSZ w Nowym Sączu