Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach nadzoru sanitarnego zostały pobrane próbki wody ze zbiornika Wodociągu Publicznego w Marcinkowicach. Wyniki wykazały w wodzie obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze ochronę zdrowia użytkowników wody, decyzją administracyjną nakazał natychmiastowe przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych w celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia ludzkiego.

Liczba osób zaopatrywanych w wodę z Wodociągu Publicznego w Marcinkowicach wynosi ok. 11 000 osób.