Najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się 16 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2021 w zakresie dotyczącym działania Komisji (działy 801 – „Oświata i wychowanie”, 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza").
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2022-05-09 10:33:00