Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2021 rok.
• rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym Sprawozdaniu;
• rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2021 rok.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2022-05-26 10:11:52