Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego otrzymała wyróżnienie w pierwszej edycji akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom i została umieszczona na specjalnej mapie bibliotek otwartych na potrzeby najmłodszych, ale i tych trochę starszych czytelników.

Grafika.


Akcja #bibliotekaprzyjaznadzieciom przeprowadzona przez Przystanek Rodzinka oprócz jasnej idei promocji czytelnictwa i instytucji ją wspierających, zwracała uwagę na ogromny potencjał bibliotek – tych małych, np. wiejskich, które niejednokrotnie są, poza szkołą, jedyną formą rozwoju młodego człowieka, ale i tych dużych, często funkcjonujących w szeroko rozumianej kulturze i edukacji miast, województw, a nawet w skali ogólnopolskiej.


Biblioteka Przyjazna Dzieciom rekomendowana przez społeczność Przystanku Rodzinka m.in.:

  •  posiada aktualizowany repertuar książek dla dzieci,
  •  promuje inicjatywę aktywnej lektury z dzieckiem,
  •  dysponuje kącikiem do czytania i zabawy,
  •  organizuje zajęcia i spotkania, w których książka i autorzy są ich bohaterami,
  •  stwarza przestrzeń przyjazną do spotkań ludzi zaangażowanych w czytelnictwo z dziećmi młodymi ludźmi,
  •  popularyzuje czytanie jako sposób wychowania i spędzania czasu z dzieckiem oraz i inicjatywę aktywnej lektury.

Wspólne zaangażowanie czytelników bibliotek, wydawnictw, instytucji kultury i polskich artystów zaowocowało stworzeniem mapy aż 171 bibliotek, które aktywnie promują ideę czytelnictwa wśród najmłodszych, młodszych i starszych czytelników. Mapę znaleźć można na blogu https://przystanekrodzinka.pl/biblioteka-przyjazna-dzieciom/


Dodatkowo dostępna jest tam także lista bibliotek z linkami do ich stron internetowych i profili na Facebooku.
Organizatorzy planują regularne wznowienia akcji mające na celu aktywizację i zachęcenie do odwiedzin bibliotek z dziećmi, a przy tym promocję czytania z dziećmi od najmłodszych lat.

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2022-08-01 15:32:28