Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie zmian Uchwały Nr LXXVI/912/2022 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 1016;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2023 Nr LXXVI/913/2022 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 grudnia 2022 r. - druk nr 1017;
- w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej uprawniających do zasiłku celowego przyznawanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 - druk nr 1014;
- w sprawie zmiany uchwały Nr V/50/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 - druk nr 1015;
- w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego - druk nr 1018.
2. Zapoznanie członków Komisji ze Sprawozdaniem z pracy Komisji Finansów Publicznych za 2022 rok.
3. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2023 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2023-01-19 13:24:17